PERSONLIG TRÄNING

Att ha en personlig tränare blir mer och mer vanligt samtidigt som det är ett effektivt sätt att få snabba resultat. Den som tränar med en personlig tränare får ut mer av sin träning och märker större skillnad på kortare tid än vad den som tränar på egen hand gör. Tillsammans jobbar vi fram en individuell plan utifrån just dina mål, behov och förutsättningar. Jag som personlig tränare kan hjälpa dig med allt från att komma igång med träningen till att lägga upp specifika träningsprogram för särskilda ändamål, t.ex. att gå ner i vikt eller åka ett Vasalopp. Oavsett vad du väljer att fokusera på kommer jag finnas vid din sida hela vägen för att du ska nå dina mål på ett säkert och effektivt sätt.

HUR GÅR DET TILL?

Konsultation

Första mötet med mig som personlig tränare är en konsultation. Under konsultationen ligger fokus på dig som kund och vi går tillsammans igenom en behovsanalys, vilket innebär att jag ställer frågor till dig om din tidigare träningsbakgrund, om eventuella skador och sjukdomar samt vilka mål och vilket syfte du har med din träning. Behovsanalysen ligger sedan som grund för ditt träningsprogram.

Kapacitetsanalys

En kapacitetsanalys innebär att din fysiska status ses över. För att på bästa sätt kunna följa upp dina träningsresultat genomförs tester som sedan kan jämföras med det slutgiltiga resultatet. Då kan vi tillsammans se hur du utvecklas på vägen mot dina mål.

Programskrivning

Utifrån behovs- och kapacitetsanalysen gör vi sedan en plan tillsammans där vi gemensamt kommer överens om hur du ska uppnå dina träningsmål. Hur ofta du träffar din personliga tränare bestämmer du själv. En del väljer att ses 1 gång i veckan, medan andra trivs bättre med att ses mer sällan och träna lite mer på egen hand.

Genomförande av träning

Jag som personlig tränare är med dig under hela träningspasset där fokus helt och hållet ligger på dig. Jag hjälper dig att utföra träningen med rätt teknik samt att peppa dig att göra så mycket som du bara orkar. Varje träningstillfälle dokumenteras för att vi tillsammans ska kunna se framstegen i utvecklingen mot dina mål.

Uppföljning och tester

Genom att regelbundet följa upp och utvärdera tester och träningsresultat ser vi om du är på rätt väg mot dina mål. För att uppnå goda resultat är variation viktigt i träningen. Därför skrivs regelbundet nya träningsprogram som är anpassade utefter dina målsättningar och behov. Jag, som din personliga tränare finns hela tiden vid din sida på resan mot dina mål. Du kan alltid höra av dig via telefon eller mail om du har frågor och funderingar. När jag jobbar med mina klienter är jag PT dygnet runt!

Träna i gymmet eller ute i naturen?

Med mig som personlig tränare har du möjlighet att välja vart du vill träna. Kanske är du en person som trivs bättre i träningskläder utomhus än inomhus? Eller kanske tycker du om att variera din träning mellan att vara inne och ute? Oavsett vad du väljer anpassar jag mig efter kundens behov och har möjlighet att träffa dig både i gymmet eller ute i naturen om du önskar det.


(Lämna tom)